Μεταπτυχιακές Σπουδές

ΕλλάδαΚύπρος

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο Βρετανικό πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένου και του Sunderland, τότε χρειάζεστε τουλάχιστον ένα 2.2 honors degree. Σε συγκεκριμένα προγράμματα είναι απαραίτητο ένα 2.1 honors degree. Εφόσον οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απαραίτητο κάποιο πιστοποιητικό της Αγγλικής Γλώσσας.

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο Ελληνικό πανεπιστήμιο τότε συνήθως χρειάζεστε βαθμό πτυχίου πάνω από 6/10. Σε συγκεκριμένα προγράμματα είναι απαραίτητος βαθμός πτυχίου με 7/10.

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο Ελληνικό Τεχνικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) τότε συνήθως χρειάζεστε βαθμό πτυχίου πάνω από 6,5-7/10. Σε συγκεκριμένα προγράμματα είναι απαραίτητος βαθμός πτυχίου με 7/10.

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο ιδιωτικό ελληνικό κολλέγιο υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν το κολλέγιο ακολουθεί το Αμερικάνικο σύστημα τότε ψάχνουμε ένα σωρευμένο GPA του 2.5/4.0 και άνω. Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο κολλέγιο που ακολουθεί το Βρετανικό πρόγραμμα, δηλ. ένα franchised πρόγραμμα από Βρετανικό Πανεπιστήμιο τότε ισχύει η απαίτηση ενός 2.2 honors degree. Σε συγκεκριμένα προγράμματα είναι απαραίτητο ένα 2.1 honors degree.

Επίσης θα χρειαστείτε ένα πιστοποιητικό επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας.
Παρακάτω αναγράφονται τα πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας τα οποία είναι αποδεκτά από το University of Sunderland.

• IELTS with an overall score of 6.0 or above and all element no less than 5.5

• CAE with a grade C or above

• CPE with a grade C or above

• IGCSE/GCSE in English with a grade C or above

• UK A/S Level English language with a grade C or above

• Pearson Test of English Academic with an overall score of 52 or above and each    individual element at least a 51.

• City and Guilds International ESOL

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα  της Δημοσιογραφίας (Journalism) και των Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations)  είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει στη κατοχή του:

• IELTS with an overall score of 7.0 or above and all elements no less than 5.5.

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα  της Γενικής Εκπαίδευσης (Education Generic) και των Αγγλικών Σπουδών (English Studies)  είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει στη κατοχή του:

• IELTS with an overall score of 6.5 or above and the element of Writing at least a 6.5 and all other elements no less than 6.0.

Σε περίπτωση που οι προπτυχιακές σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στην Αγγλική και αποδεικνύεται  μέσω αναλυτικής βαθμολογίας ή επίσημου εγγράφου δεν είναι απαραίτητο κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά επάρκειας της Αγγλικής Γλώσσας.

 

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο Βρετανικό πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένου και του Sunderland, τότε χρειάζεστε τουλάχιστον ένα 2.2 honors degree. Σε συγκεκριμένα προγράμματα είναι απαραίτητο ένα 2.1 honors degree. Εφόσον οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απαραίτητο κάποιο πιστοποιητικό της Αγγλικής Γλώσσας.

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο Κρατικό/Ιδιωτικό Κυπριακό πανεπιστήμιο, τότε συνήθως χρειάζεστε βαθμό πτυχίου πάνω απο 6/10. Σε συγκεριμένα προγράμματα είναι απαραίτητος βαθμός πτυχίου με 7/10. Εαν το πανεπιστήμιο έχει διαφορετικό σύστημα βαθμολόγησης τότε χρειάζεστε βαθμό πτυχίου αντίστοιχο του Βρετανικού 2.2 honors degree.

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο Ελληνικό πανεπιστήμιο τότε συνήθως χρειάζεστε βαθμό πτυχίου πάνω από 6/10. Σε συγκεκριμένα προγράμματα είναι απαραίτητος βαθμός πτυχίου με 7/10.

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο Ελληνικό Τεχνικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) τότε συνήθως χρειάζεστε βαθμό πτυχίου πάνω από 6,5-7/10. Σε συγκεκριμένα προγράμματα είναι απαραίτητος βαθμός πτυχίου με 7/10.

Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο ιδιωτικό Ελληνικό/Κυπριακό κολλέγιο υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Αν το κολλέγιο ακολουθεί το Αμερικάνικο σύστημα τότε ψάχνουμε ένα σωρευμένο GPA του 2.5/4.0 και άνω. Αν έχετε αποφοιτήσει από κάποιο κολλέγιο που ακολουθεί το Βρετανικό πρόγραμμα, δηλ. ένα franchised πρόγραμμα από Βρετανικό Πανεπιστήμιο τότε ισχύει η απαίτηση ενός 2.2 honors degree. Σε συγκεκριμένα προγράμματα είναι απαραίτητο ένα 2.1 honors degree.

Επίσης θα χρειαστείτε ένα πιστοποιητικό επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας.
Παρακάτω αναγράφονται τα πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας τα οποία είναι αποδεκτά από το University of Sunderland.

• IELTS with an overall score of 6.0 or above and all element no less than 5.5

• CAE with a grade C or above

• CPE with a grade C or above

• IGCSE/GCSE in English with a grade C or above

• UK A/S Level English language with a grade C or above

• Pearson Test of English Academic with an overall score of 52 or above and each    individual element at least a 51.

• City and Guilds International ESOL

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα  της Δημοσιογραφίας (Journalism) και των Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations)  είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει στη κατοχή του:

• IELTS with an overall score of 7.0 or above and all elements no less than 5.5.

Για τα μεταπτυχιακά προγράμματα  της Γενικής Εκπαίδευσης (Education Generic) και των Αγγλικών Σπουδών (English Studies)  είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει στη κατοχή του:

• IELTS with an overall score of 6.5 or above and the element of Writing at least a 6.5 and all other elements no less than 6.0.

Σε περίπτωση που οι προπτυχιακές σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στην Αγγλική και αποδεικνύεται  μέσω αναλυτικής βαθμολογίας ή επίσημου εγγράφου δεν είναι απαραίτητο κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά επάρκειας της Αγγλικής Γλώσσας.

 

[/su_tabs]