Προπτυχιακές Σπουδές

ΕλλάδαΚύπρος

Για να κάνετε αίτηση για οποιαδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα, τότε χρειάζεστε τουλάχιστον γενικό βαθμό στο Ελληνικό Απολυτήριο  16/20.

Αν το Απολυτήριο είναι μικρότερο του 16 υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής στις περισσότερες ειδικότητες για τετραετής φοίτηση. (extended programmes)

Στη περίπτωση που παρακολουθείτε το πρόγραμμα του International Baccalaureate-IB  τότε θα πρέπει να έχετε μια επιτυχημένη ολοκλήρωση προγράμματος με τουλάχιστον 24 πόντους και σε συγκεκριμένα προγράμματα 25 με 26 πόντους.

Αν κάνετε αίτηση για το MPharm (Master in Pharmacy), τότε χρειάζεται να έχετε Ελληνικό Απολυτήριο με βαθμολογία 18 και τα μαθήματα Χημείας και Βιολογίας με βαθμό 17.

Εάν συμμετάσχετε σε κάποιο από τα εγκεκριμένα Foundation τότε θα πρέπει να λάβετε τουλάχιστον 60% μέσο όρο και τουλάχιστον 60% στην ενότητα των Αγγλικών.

Αν κάνετε αίτηση για οποιοδήποτε πρόγραμμα Art Design or Media  τότε χρειάζεστε να έχετε χαρτοφυλάκιο της δουλειάς σας (portfolio). Για κάθε πρόγραμμα δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες όσο αφορά τη δημιουργία του portfolio. Το portfolio συνοδεύει την αίτηση του κάθε φοιτητή και πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης θα χρειαστείτε ένα πιστοποιητικό επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας.
Παρακάτω αναγράφονται τα πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας τα οποία είναι αποδεκτά από το University of Sunderland.

• IELTS with an overall score of 6.0 or above and all element no less than 5.5

• CAE with a grade C or above

• CPE with a grade C or above

• IGCSE/GCSE in English with a grade C or above

• UK A/S Level English language with a grade C or above

• Pearson Test of English Academic with an overall score of 52 or above and each    individual element at least a 51.

• City and Guilds International ESOL

Για το πρόγραμμα  της Φαρμακευτικής (MPharm) είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει στη κατοχή του:

• IELTS with an overall score of 6.5 or above and all element no less than 6.0.

 

Για να κάνετε αίτηση για οποιαδήποτε προπτυχιακό πρόγραμμα, τότε χρειάζεστε τουλάχιστον γενικό βαθμό στο Κυπριακό Απολυτήριο  16/20.

Αν το Απολυτήριο είναι μικρότερο του 16 υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής στις περισσότερες ειδικότητες για τετραετής φοίτηση. (extended programmes)

Στη περίπτωση που παρακολουθείτε το πρόγραμμα του International Baccalaureate-IB  τότε θα πρέπει να έχετε μια επιτυχημένη ολοκλήρωση προγράμματος με τουλάχιστον 24 πόντους και σε συγκεκριμένα προγράμματα 25 με 26 πόντους.

Αν κάνετε αίτηση για το MPharm (Master in Pharmacy), τότε χρειάζεται να έχετε Κυπριακό Απολυτήριο με βαθμολογία 18 και τα μαθήματα Χημείας και Βιολογίας με βαθμό 17.

Στη περίπτωση που παρακολουθείτε, το Αγγλικό σύστημα των A-Levels, είναι απαραίτητο για την εισαγωγή σας απο 280 έως 320 UCAS Points, ανάλογα το πρόγραμμα.

Εάν συμμετάσχετε σε κάποιο από τα εγκεκριμένα Foundation τότε θα πρέπει να λάβετε τουλάχιστον 60% μέσο όρο και τουλάχιστον 60% στην ενότητα των Αγγλικών.

Αν κάνετε αίτηση για οποιοδήποτε πρόγραμμα Art Design or Media  τότε χρειάζεστε να έχετε χαρτοφυλάκιο της δουλειάς σας (portfolio). Για κάθε πρόγραμμα δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες όσο αφορά τη δημιουργία του portfolio. Το portfolio συνοδεύει την αίτηση του κάθε φοιτητή και πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή.

Επίσης θα χρειαστείτε ένα πιστοποιητικό επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας.
Παρακάτω αναγράφονται τα πιστοποιητικά Αγγλικής γλώσσας τα οποία είναι αποδεκτά από το University of Sunderland.

• IELTS with an overall score of 6.0 or above and all element no less than 5.5

• CAE with a grade C or above

• CPE with a grade C or above

• IGCSE/GCSE in English with a grade C or above

• UK A/S Level English language with a grade C or above

• Pearson Test of English Academic with an overall score of 52 or above and each    individual element at least a 51.

• City and Guilds International ESOL

Για το πρόγραμμα  της Φαρμακευτικής (MPharm) είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει στη κατοχή του:

• IELTS with an overall score of 6.5 or above and all element no less than 6.0.

 

[/su_tabs]